ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเชียงพัง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010028
PERCODE 6 หลัก680088
กระทรวง 10 หลัก1041680088
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงพัง
ชื่อ (อังกฤษ)chaingpung
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนากว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042127030
อีเมล์แอดเดรส41010029@udn1.go.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680089
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5066648525
Longitude
102.744132578

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน