ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาพู่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010177
PERCODE 6 หลัก680408
กระทรวง 10 หลัก1041680408
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาพู่
ชื่อ (อังกฤษ)bannaphu
หมู่ที่1
ถนนบ้านนาพู่ - บ้านกิ่ว
หมู่บ้าน
ตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0933243575
อีเมล์แอดเดรสpkd41150@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680409
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.582871
Longitude
102.765976

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน