ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ประชาสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010037
PERCODE 6 หลัก680076
กระทรวง 10 หลัก1041680076
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Prachasamakkee School
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาข่า
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส_
เว็บไซต์_
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.530517414
Longitude
102.809657994

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน