ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010146
PERCODE 6 หลัก680476
กระทรวง 10 หลัก1041680476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวเงิน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbua-ngern
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลอูบมุง
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0897903639
อีเมล์แอดเดรส41010147@udn1.go.th
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.065214888
Longitude
102.585512505

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน