ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหว้าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010209
PERCODE 6 หลัก680397
กระทรวง 10 หลัก1041680397
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหว้าน
ชื่อ (อังกฤษ)banvan
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างแป้น
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0660207070
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=1041680383
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.481962
Longitude
102.9650159

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน