ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองนาคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010085
PERCODE 6 หลัก680101
กระทรวง 10 หลัก1041680101
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongnakam
หมู่ที่1
ถนนอุดร-สกลนคร
หมู่บ้าน
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-290495
อีเมล์แอดเดรสnwnp2504@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.372511
Longitude
102.893815

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน