ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010206
PERCODE 6 หลัก680393
กระทรวง 10 หลัก1041680393
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonrangnongphuevittaya
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างแป้น
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220212
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5493293
Longitude
102.9412984

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน