ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองคอนแสน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010078
PERCODE 6 หลัก680032
กระทรวง 10 หลัก1041680032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคอนแสน
ชื่อ (อังกฤษ)BanNongkonsan
หมู่ที่8
ถนนสามพร้าว-หนองคอนแสน
หมู่บ้าน
ตำบลสามพร้าว
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0985847832
อีเมล์แอดเดรสdonhard_school@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4659483796
Longitude
102.951603458

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน