ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านใหม่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010202
PERCODE 6 หลัก680372
กระทรวง 10 หลัก1041680372
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)Banmai
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220208
อีเมล์แอดเดรสsrisuwanponsawang@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680373
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6721344527
Longitude
102.965201845

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน