ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาคำหลวง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010035
PERCODE 6 หลัก680074
กระทรวง 10 หลัก1041680074
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคำหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)NAKHUMLAUNG
หมู่ที่6
ถนนอุดร - สุมเส้า
หมู่บ้าน
ตำบลนาข่า
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-220231
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5519711545
Longitude
102.880321741

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน