ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านป่าก้าวดอนแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010178
PERCODE 6 หลัก680409
กระทรวง 10 หลัก1041680409
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าก้าวดอนแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpakaodondang
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220218
อีเมล์แอดเดรส41010179@udn1.go.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.632754568
Longitude
102.780390207

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน