ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านงอยเลิงทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010036
PERCODE 6 หลัก680075
กระทรวง 10 หลัก1041680075
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านงอยเลิงทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Ngoylerngtong
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาข่า
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-206401
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5180391552
Longitude
102.825491

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน