ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
รหัส
SMIS 8 หลัก41010030
PERCODE 6 หลัก680090
กระทรวง 10 หลัก1041680090
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทาม
ชื่อ (อังกฤษ)bannatam
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนากว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-220004
อีเมล์แอดเดรส--
เว็บไซต์--
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4869622658
Longitude
102.743897885

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน