ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010044
PERCODE 6 หลัก680040
กระทรวง 10 หลัก1041680040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkhunlaolakwittaya
หมู่ที่2
ถนนอุดร-หนองบัวลำภู
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042201020
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.369368205
Longitude
102.715360522

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน