ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010212
PERCODE 6 หลัก680385
กระทรวง 10 หลัก1041680385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGNAHAINONSA-AD
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-9551017
อีเมล์แอดเดรสchittakon2563@gmail.com
เว็บไซต์http://banphaengsri.blogspot.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.588695882
Longitude
102.9275874

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน