ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010012
PERCODE 6 หลัก680053
กระทรวง 10 หลัก1041680053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsawan Chaichiangpin
หมู่ที่5
ถนนถนนอุดรธานี - กุดจับ
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042263545
อีเมล์แอดเดรสboonkwang0616@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4111504961
Longitude
102.734166406

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน