ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010171
PERCODE 6 หลัก680425
กระทรวง 10 หลัก1041680425
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Konsawansincharoen
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0854538926
อีเมล์แอดเดรส์ืnabuaphai.9school@gmail.com
เว็บไซต์www.41010172@udn1.go.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6457552
Longitude
103.0795191

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน