ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนิคมพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010043
PERCODE 6 หลัก680050
กระทรวง 10 หลัก1041680050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนิคมพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannikompattana
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0894166044
อีเมล์แอดเดรสnongkhunlaolak@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680040
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.356446
Longitude
102.657764

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน