ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านจอมศรี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010153
PERCODE 6 หลัก680430
กระทรวง 10 หลัก1041680430
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจอมศรี
ชื่อ (อังกฤษ)BANJOMSRI
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจอมศรี
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสban_ktnb@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://http://data.bopp-obec.info/web/?
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8335337136
Longitude
102.888934386

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน