ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010098
PERCODE 6 หลัก680096
กระทรวง 10 หลัก1041680096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Baunongbuangeinnongbautong school
หมู่ที่3
ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0864698221
อีเมล์แอดเดรส41010099@udn1.go.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.222602315
Longitude
102.897368805

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน