ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านอี่เลี่ยน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010081
PERCODE 6 หลัก680100
กระทรวง 10 หลัก1041680100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอี่เลี่ยน
ชื่อ (อังกฤษ)BANELEAN
หมู่ที่5
ถนนอุดร-สกลนคร
หมู่บ้าน
ตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0847934678
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680002
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3442122567
Longitude
102.867570519

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน