ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านท่าเสียว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010237
PERCODE 6 หลัก680652
กระทรวง 10 หลัก1041680652
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเสียว
ชื่อ (อังกฤษ)bantaseaw
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างคอม
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220269
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7857722218
Longitude
103.100093901

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน