ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010128
PERCODE 6 หลัก680485
กระทรวง 10 หลัก1041680485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็กห้วยทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongmekhuaisai School
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042 250737
อีเมล์แอดเดรส41010129@udn1.go.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1378773382
Longitude
102.555325617

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน