ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านยางซอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010173
PERCODE 6 หลัก680391
กระทรวง 10 หลัก1041680391
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางซอง
ชื่อ (อังกฤษ)banyangsong
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0833451427
อีเมล์แอดเดรสnasaipen@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680392
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5513829664
Longitude
102.974429727

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน