ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนบาก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010224
PERCODE 6 หลัก680651
กระทรวง 10 หลัก1041680651
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนบาก
ชื่อ (อังกฤษ)bandonbark
หมู่ที่311
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0984989761
อีเมล์แอดเดรสkhok1่june@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680662
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7908123
Longitude
103.0490261

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน