ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010063
PERCODE 6 หลัก680026
กระทรวง 10 หลัก1041680026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
ชื่อ (อังกฤษ)koksatornkruawaidin
หมู่ที่5
ถนนอุดร - หนองแสง
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2829352119
Longitude
102.802741528

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน