ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านด่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010165
PERCODE 6 หลัก680413
กระทรวง 10 หลัก1041680413
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)BANDAN
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.591059
Longitude
102.816314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน