ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010004
PERCODE 6 หลัก680068
กระทรวง 10 หลัก1041680068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขมิ้นบ่อโคลน
ชื่อ (อังกฤษ)kaminbokhon
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสระ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.495371267
Longitude
102.854536498

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน