ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านผาสิงห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010143
PERCODE 6 หลัก680492
กระทรวง 10 หลัก1041680492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)banphasing
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0956539611
อีเมล์แอดเดรสbdbschool2559@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680480
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.192473
Longitude
102.654396

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน