ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกหนองแซง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010129
PERCODE 6 หลัก680486
กระทรวง 10 หลัก1041680486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกหนองแซง
ชื่อ (อังกฤษ)bancoknongsaeng
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.129779099
Longitude
102.588057518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน