ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาน้ำชุ่ม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010226
PERCODE 6 หลัก680663
กระทรวง 10 หลัก1041680663
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาน้ำชุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)bannanamchum
หมู่ที่5
ถนนเพ็ญ-สร้างคอม
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4222-0266
อีเมล์แอดเดรสbanyuad@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7724045103
Longitude
102.968064088

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน