ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010152
PERCODE 6 หลัก680374
กระทรวง 10 หลัก1041680374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)donjanphonsawankhamjaroen
หมู่ที่9
ถนนโคกก่อง-หินโงม
หมู่บ้าน
ตำบลโคกกลาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042- 180255
อีเมล์แอดเดรสbanjomsrischool99@gmail.com
เว็บไซต์www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านจอมศรี
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.731813
Longitude
102.983736

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน