ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010163
PERCODE 6 หลัก680405
กระทรวง 10 หลัก1041680405
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonkha Kampaknam Prachasamakkee
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสPhonlao2559@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680406
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6280617776
Longitude
102.884429463

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน