ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010022
PERCODE 6 หลัก680052
กระทรวง 10 หลัก1041680052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONSAWAN SCHOOL
หมู่ที่13
ถนนอุดร - กุดจับ
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0856836155
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.410896
Longitude
102.646607

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน