ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
รัฐประชา 509
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010126
PERCODE 6 หลัก680482
กระทรวง 10 หลัก1041680482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)รัฐประชา 509
ชื่อ (อังกฤษ)ratpracha 509
หมู่ที่2
ถนนอุดร-อูบมุง
หมู่บ้าน
ตำบลโนนหวาย
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-298272
อีเมล์แอดเดรส41010127@udn1.go.th
เว็บไซต์www.facebook.com/bannonwaischooludn1
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1608886719
Longitude
102.576164246

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน