ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010154
PERCODE 6 หลัก680431
กระทรวง 10 หลัก1041680431
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)bankhatongmungnonsrisomboon
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจอมศรี
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8107282
Longitude
102.8603225

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน