ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010157
PERCODE 6 หลัก680434
กระทรวง 10 หลัก1041680434
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)jomtannondunonsomran
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจอมศรี
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0621455096
อีเมล์แอดเดรส41010158@udn1.go.th
เว็บไซต์www.
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.791382663
Longitude
102.858106345

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน