ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบัว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010116
PERCODE 6 หลัก680015
กระทรวง 10 หลัก1041680015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbua
หมู่ที่14
ถนนเก่าจาน
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042244735
อีเมล์แอดเดรสphanida_1964@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680086&Area_CODE=4101
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3963507672
Longitude
102.807194409

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน