ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนามั่ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010229
PERCODE 6 หลัก680666
กระทรวง 10 หลัก1041680666
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนามั่ง
ชื่อ (อังกฤษ)namang school
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านยวด
อำเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41260
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7118438825
Longitude
103.05506324

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน