ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองตะไก้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010099
PERCODE 6 หลัก680092
กระทรวง 10 หลัก1041680092
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตะไก้
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGTAKAI
หมู่ที่4
ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41330
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0801997755
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680037
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2645967161
Longitude
102.897888126

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน