ข้อมูลอัตรากำลังรหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มขนาดตามเกณฑ์การย้ายประเภทโครงการนักเรียนห้องเรียนผอ.มีตัวจริงรอง ผอ.มีตัวจริงครู มีตัวจริงรวม มีตัวจริงผอ.ตาม จ.18 (บัญชีถือจ่าย)รอง ผอ.ตาม จ.18 (บัญชีถือจ่าย)ครู ตาม จ.18 (บัญชีถือจ่าย)รวม ตาม จ.18 (บัญชีถือจ่าย)ผอ.ตาม จ.18 (คำนวนอัตรา)รอง ผอ.ตาม จ.18 (คำนวนอัตรา)ครู ตาม จ.18 (คำนวนอัตรา)รวม ตาม จ.18 (คำนวนอัตรา)ผอ.ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.รอง ผอ.ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.รวม ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ผอ. -ขาด,+เกินรอง ผอ. -ขาด,+เกินครู -ขาด,+เกินรวม -ขาด,+เกินครู -ขาด,+เกิน ร้อยละผอ. เกษียณรอง ผอ. เกษียณครู เกษียณรวม เกษียณผอ. สภาพอัตราหลังเกษียณรอง ผอ. สภาพอัตราหลังเกษียณครู สภาพอัตราหลังเกษียณรวม สภาพอัตราหลังเกษียณครู -ขาด,+เกิน ร้อยละครู ไปช่วยราชการครู มาช่วยราชการครู พนักงานราชการครู อัตราจ้าง
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพังเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11781-8-1-891-891-89------------------
41010002 มิตรภาพ 6เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ15681-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4981-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5481-3-1-561-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010006 บ้านดอนหวายเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4581-3-1-451-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ14381-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4481-2-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010010 บ้านนาสมบูรณ์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา177--2-1-34--22--22------------------
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส120111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา758--5-1-56--551-67-1--1-2-17-----1--1-2-17---1
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮางเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา13091-11-1-12131-1112111113--1--1-------1--1-----
41010015 บ้านเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ11781-8-1-9101-891-89------------------
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา598--5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17----
41010017 บ้านเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ253111114-111517111416111416------------------
41010018 บ้านอีหลุ่งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา728--5-1-56--551-67-1--1-2-17-----1--1-2-17---1
41010019 บ้านจำปาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5681-3-1-451-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา3571-2-1-341-23--441--2-1-50----1--2-1-50--11
41010021 บ้านหนองน้ำเค็มเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6781-5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17---1
41010022 บ้านโนนสวรรค์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา196--2-1-231-23--221--1-----1--1-----
41010023 บ้านหนองหลอดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส219111114-111517111416111416------------------
41010024 บ้านหนองตอสูงแคนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส122111-14-1-16171-1415111416--1--1-------1--1-----
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส127111-14-1-15161-1415111416--1--1-------1--1----1
41010026 บ้านนาเยียเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4081-3-1-341-34--441--1--25----1--1--25--1-
41010028 บ้านเชียงพังเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา13581-10-1-13141-1011111012--1--1-------1--1----1
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ18181-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010030 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1--1--------------------------
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานางเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส163111-13-1-14151-1415111416--1--1---11--1-1-2-7----
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ266111-13-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5881-5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17----
41010034 บ้านเหล่าดอนแตงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา278--3-1-341-34--331--1-----1--1-----
41010035 บ้านนาคำหลวงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส274111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1----1
41010036 บ้านงอยเลิงทองเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8281-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010037 ประชาสามัคคีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12781-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1----1
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ6381-6-1-671-671-67------------------
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแกเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4481-3-1-451-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010041 บ้านนาแองเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11081-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา428--1-1-341-121-67---5-5-83-------5-5-83----
41010043 บ้านนิคมพัฒนาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9691-5-1-671-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ160111-14-1-16171-1415111416--1--1-------1--1-----
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5481-2-1-561-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010047 ชุมชนโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดใหญ่ข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ732251131-113335113234123235--1--1-------1--1----1
41010048 บ้านหนองโสกดาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา13991-11-1-11121-1112111113--1--1-------1--1-----
41010049 บ้านข้าวสารเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา477--3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ218111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010051 บ้านเม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9781-7-1-781-781-89---1-1-13-------1-1-13----
41010052 บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6581-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010053 บ้านดู่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8481-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010054 บ้านหัวบึงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส206111-15-1-16171-1516111416--11-7------11-7----
41010055 บ้านพรานเหมือนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ241111114-111416111416111416------------------
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา717--4-1-45--441-67-1--2-3-33-----1--2-3-33----
41010057 บ้านคำกลิ้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ289111114-111416111416111416------------------
41010058 บ้านหนองตูมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12981-10-1-12131-1011111012--1--1-------1--1-----
41010059 บ้านจั่นศรีวิไลเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา13481-9-1-11121-1011111012--1--1-------1--1-----
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึกเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7081-4-1-671-451-67---2-2-33-------2-2-33--1-
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดเล็กข.ขยายโอกาส878--10-1-1112--10101-1112-1--1-2-9-----1--1-2-9----
41010062 บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ283111-13-1-13141-1314111315--1--1-------1--1-----
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7181-4-1-451-451-67---2-2-33-------2-2-33----
41010064 บ้านโนนเดื่อเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8281-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38---1
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8081-4-1-561-451-67---2-2-33-------2-2-33----
41010066 บ้านศรีบุญเรืองเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5881-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7681-4-1-451-451-67---2-2-33-------2-2-33----
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12181-10-1-11121-1011111012--1--1-------1--1----1
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขามเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6381-5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17----
41010071 บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ236121115-111517111517111517------------------
41010074 ชุมชนสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดใหญ่ป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ742271231-123235123235123235------------------
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา14381-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7791-5-1-671-561-67---1-1-17-------1-1-17--1-
41010078 บ้านหนองคอนแสนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา2391-1-1-121-12--331--2-1-67----1--2-1-67--1-
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10181-5-1-671-561-89---3-3-38-------3-3-38--12
41010081 บ้านอี่เลี่ยนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ20181-9-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010082 บ้านเซประชาอุทิศเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9881-4-1-451-451-89---4-4-50-------4-4-50--2-
41010083 บ้านโก่ยเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ6181-6-1-891-671-67------------------
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10081-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38---1
41010085 บ้านหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส531211126-112729112729112729------------------
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการพระราชดำริ15381-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010087 บ้านหนองแกเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา3681-2-1-341-34--441--1--25----1--1--25---1
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9881-6-1-671-671-89---2-2-25-------2-2-25--1-
41010090 บ้านพรสวรรค์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา167----1-12------22---2-2-100-------2-2-100--1-
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ352141117-111719111719111719-----------------1
41010092 บ้านดงอุดมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กข.ขยายโอกาส97111-9-1-12131-10111-1112---1-1-9--11---2-2-18--11
41010094 บ้านเก่าน้อยเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา3191-2-1-451-23--441--2-1-50----1--2-1-50----
41010095 บ้านแม่นนท์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7481-5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17--1-
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหินเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ6681-6-1-671-671-67------------------
41010097 บ้านหนองนาเจริญเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8381-4-1-451-451-89---4-4-50-------4-4-50--1-
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10381-5-1-671-671-89---2-2-25-------2-2-25---1
41010099 บ้านหนองตะไก้เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10081-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010101 บ้านโสกน้ำขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา718--5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17--1-
41010103 หนองไฮวิทยาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส207111114-111416111416111416------------------
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุขเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ247111-14-1-16171-1415111416--1--1-------1--1-----
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทองเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา18081110-111113111012111012------------------
41010106 บ้านโคกลาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส256111-13-1-16171-1516111416--11-7------11-7----
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9081-4-1-451-451-89---4-4-50-------4-4-50--1-
41010109 บ้านหนองเหล็กเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา648--4-1-45--441-67-1--2-3-33-----1--2-3-33----
41010110 บ้านหนองตุเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ14091-11-1-11121-1112111113--1--1-------1--1-----
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส179111-14-1-15161-1415111416--1--1-------1--1-----
41010112 อนุบาลอุดรธานีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)ขนาดใหญ่พิเศษป.ประถมศึกษา3,39511414137-141381431413814314138143----------------1-
41010114 บ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดใหญ่พิเศษข.ขยายโอกาส3,28710714140-141451501414515014145150------------------
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา358--3-1-45--33--44---1-1-25-------1-1-25----
41010116 บ้านหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส242121-14-1-15161-1516111517--1--1---11--1-1-2-7----
41010117 หนองสำโรงวิทยาเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ543201125-112628112628112628------------------
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)ขนาดเล็กข.ขยายโอกาส1129--1-1-231-121-1112---10-10-91-------10-10-91----
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ290111114-111416111416111416------------------
41010120 บ้านโคกล่ามหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10081-8-1-891-891-89------------------
41010121 บ้านหนองแวงจุมพลหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา18681-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010122 บ้านหนองแซงสร้อยหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส20011--13-111416111416111416-----------------1
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์หนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5881-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010124 บ้านน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ193111114-111618111416111416------------------
41010125 บ้านเลาหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5281-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50----
41010126 รัฐประชา 509หนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา14381-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010127 บ้านโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ23991-9-1-11121-1112111113--1--1-------1--1-----
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทรายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6481-4-1-671-451-67---2-2-33-------2-2-33--1-
41010129 บ้านโคกหนองแซงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9081-4-1-671-451-89---4-4-50-------4-4-50--11
41010130 บ้านเสาเล้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา288--1-1-231-12--331--2-1-67----1--2-1-67--1-
41010131 บ้านหนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ15881-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1----1
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1หนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7081-4-1-561-451-67---2-2-33-------2-2-33--1-
41010134 บ้านหนองอ้อน้อยหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา368--2-1-341-23--441--2-1-50----1--2-1-50---1
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาวหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา958--6-1-781-671-89---2-2-25-------2-2-25--2-
41010136 อนุบาลหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)ขนาดใหญ่ข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ920311140-124043124043124043-----------------1
41010137 บ้านหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ16581-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010138 บ้านโนนสำราญหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา478--4-1-451-451-67---2-2-33-------2-2-33--11
41010139 ชุมชนหนองแสงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12791-11-1-11121-1112111113--1--1-------1--1-----
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส195101-13-111315111315111315------------------
41010142 บ้านหมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ285111-14-1-15161-1415111416--1--1-------1--1-----
41010143 บ้านผาสิงห์หนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)ขนาดเล็กข.ขยายโอกาส116111-13-1-13141-13141-1314------------------
41010144 บ้านดงบังหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5281-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010145 บ้านโนนชัยศรีหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6581-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--11
41010146 บ้านหนองบัวเงินหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7181-3-1-561-341-67---3-3-50-------3-3-50--2-
41010147 บ้านอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส136111-14-111416111416111416------------------
41010148 บ้านห้วยไร่หนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8681-4-1-561-451-89---4-4-50-------4-4-50--1-
41010149 บ้านโคกผักหอมหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการพระราชดำริ,โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ229111-14-111416111416111416------------------
41010150 บ้านนาสีนวลเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9781-4-1-451-451-89---4-4-50-------4-4-50--2-
41010151 บ้านโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ321111-14-111618111416111416----------------1-
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9381-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38---1
41010153 บ้านจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา14481-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11181-8-1-9101-891-89-----------------1
41010155 บ้านหนองบ่อเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา14381-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา15081-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส297111113-111416111416111416------------------
41010158 บ้านดงยางนารายณ์เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ186111-14-111416111416111416------------------
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลานเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการพระราชดำริ18281-9-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010160 บ้านนาดีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา429--3-1-45--331-67-1--3-4-50-----1--3-4-50--2-
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ147111-14-1-15161-1415111416--1--1-------1--1-----
41010162 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส279111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส281111-13-111416111416111416----------------1-
41010164 บ้านโพนเลาโพนทองเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8381-4-1-891-451-89---4-4-50-------4-4-50--2-
41010165 บ้านด่านเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7481-4-1-561-451-67---2-2-33-------2-2-33---2
41010166 บ้านโนนสวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6881-2-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010167 บ้านคอนเลียบเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4581-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010168 บ้านนาพังเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4481-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010169 บ้านเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ129111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010170 บ้านหม้อเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7581-4-1-451-451-67---2-2-33-------2-2-33---1
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6381-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50----
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยาเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12981-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010173 บ้านยางซองเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ10981-9-1-9101-9101-89--1113------1113----
41010174 บ้านนาทรายนาม่วงเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8481-5-1-781-561-89---3-3-38-------3-3-38--11
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดมเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11281-7-1-891-891-89-----------------1
41010176 บ้านท่าหนาดเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7981-4-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17--1-
41010177 บ้านนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ318111-14-111416111416111416------------------
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดงเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5781-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010179 บ้านหลวงหัวสวยเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส241111-12-111416111416111416------------------
41010180 บ้านศรีบุญเรืองเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา3881-3-1-341-34--441--1--25----1--1--25---1
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12281-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1----1
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส188111-14-111416111416111416----------------1-
41010183 ชุมชนบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ184111-14-1-16171-1415111416--1--1-------1--1-----
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา8881-4-1-561-451-89---4-4-50-------4-4-50--2-
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยาเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11081-8-1-891-891-89------------------
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา378--3-1-341-34--441--1--25----1--1--25--1-
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11881-8-1-891-891-89------------------
41010188 บ้านดอนแก้วเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการพระราชดำริ378--5-1-561-561-45--1125------1125----
41010189 บ้านยามกาใหญ่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา728--3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา648--3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--11
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการพระราชดำริ177111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010192 บ้านยามกาโนนคำเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส174111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010193 บ้านเหล่าดอนเงินเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ201111-14-111416111416111416------------------
41010194 บ้านหนองผงเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา538--3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา7981-4-1-451-451-67---2-2-33-------2-2-33--1-
41010196 บ้านโคกสว่างเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา938--5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010198 บ้านหนองกุงเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9281-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010199 บ้านดงขันทองเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4381-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--11
41010200 บ้านดงศรีสําราญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4581-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010201 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา688--4-1-56--441-67-1--2-3-33-----1--2-3-33--1-
41010202 บ้านใหม่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5481-2-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10581-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--1-
41010204 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ17581-10-1-11121-1011111012--1--1-------1--1-----
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดใหญ่ข.ขยายโอกาส1,511501164-136468136468136468------------------
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา668--5-1-561-561-67---1-1-17-------1-1-17---1
41010207 บ้านทอนดอนยาวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา14981-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1----1
41010208 บ้านสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ14881-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010209 บ้านหว้านเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา4881-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010210 สุมเส้าวิทยาเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ300111-12-111416111416111416------------------
41010211 บ้านดงปอเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9481-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--2-
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส246111114-111416111416111416------------------
41010213 บ้านแพงศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา337--2-1-341-23--441--2-1-50----1--2-1-50----
41010215 บ้านหนองบัวบานเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา5581-3-1-341-341-67---3-3-50-------3-3-50---1
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา9581-8-1-891-891-89------------------
41010217 ดงยางวังโตนวิทยาเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา13781-10-1-11121-1011111012--1--1-------1--1-----
41010218 บ้านเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ155111-14-1-15161-1415111416--1--1-------1--1-----
41010219 บ้านแมดวิทยาคมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการพระราชดำริ125111-12-1-15161-1415111416--1--1-------1--1-----
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)สร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ7681-5-1-671-671-67------------------
41010221 บ้านไชยฟองสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา217--1-1-341-12--331--2-1-67----1--2-1-67--2-
41010222 บ้านนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา368--2-1-231-23--441--2-1-50----1--2-1-50--2-
41010223 บ้านดอนเดื่อสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการพระราชดำริ134111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010224 บ้านดอนบากสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการพระราชดำริ8481-8-1-891-891-89------------------
41010225 โคกโพธิ์วิทยาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ213111114-111416111416111416------------------
41010226 บ้านนาน้ำชุ่มสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาส289121114-111517111517111517------------------
41010227 บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ130111-14-1-14151-1415111416--1--1-------1--1-----
41010228 บ้านชาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา11281-5-1-561-561-89---3-3-38-------3-3-38--2-
41010229 บ้านนามั่งสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการพระราชดำริ222111111-111416111416111416------------------
41010230 บ้านน้ำเที่ยงสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6281-3-1-451-451-67---2-2-33-------2-2-33--1-
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา10481-7-1-891-891-89------------------
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษาโครงการพระราชดำริ4581-5-1-671-671-67------------------
41010233 บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)ขนาดกลางข.ขยายโอกาสโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ142111-13-111416111416111416------------------
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา106--1-1-121-12--221--1--50----1--1--50---1
41010235 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา267--3-1-341-34--331--1-----1--1---1-
41010236 อนุบาลสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดกลางป.ประถมศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ357141-17-111719111719111719------------------
41010237 บ้านท่าเสียวสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดกลางป.ประถมศึกษา12681-10-1-10111-1011111012--1--1-------1--1-----
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา6381-3-1-561-341-67---3-3-50-------3-3-50--1-
41010239 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา----1-1-12--11------11-------11-----
99999994 บ้านยางบึง#เลิกสถานศึกษา ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1--1--------------------------
99999996 บ้านศรีสว่าง#เลิกสถานศึกษา ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1--1--------------------------
99999997 บ้านแมด#เลิกสถานศึกษา ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1-23--------------------------
99999998 บ้านถ่อน#เลิกสถานศึกษา ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1-12--------------------------
99999999 บ้านหนองหัวหมู#เลิกสถานศึกษา ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1--1--------------------------
999999999 บ้านจำปาวิทยา#เลิกสถานศึกษา ขนาดเล็กป.ประถมศึกษา------1--1--------------------------


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT