สพป.อด.1. โรงเรียนขนาดเล็ก
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042266378mittapap6@gmail.com mittapap6.in.th17.4716327384102.796232769
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)-Kaminbowclon@gmail.com 17.4890484911102.819605647
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)- 17.495371267102.854536498
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)nikom3_18@hotmail.com www.nikom3udn1.com17.4478795102.8130964
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)0650815719nasomboon@hotmail.co.th 17.342026102.632522
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)koksaart@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168004917.355665253102.640559661
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042263545boonkwang0616@gmail.com -17.4111504961102.734166406
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042263708wichian25600000@gmail.com http://portal.bopp-obec.info/obec256017.4178203553102.725282425
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)099170411941010017@udn1go.th www.bcyudon.com17.3845089634102.735857204
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0809021893Banjumpaschool.Udon1@gmail.com https://www.facebook.com/BanjumpaSchool17.4538866588102.673704204
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0818713345banpongschool@hotmail.com 17.4480201457102.637184858
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0817399785namkem285@gmail.com http://bannongnakem.com17.4288888892102.626777775
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)04212559641010022@udn1.go.th -17.4323045728102.691516859
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)0856836155- -17.410896102.646607
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)-- -17.452241102.721271
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
9นากว้างเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042-220004-- --17.4869622658102.743897885
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)0909131715- -17.5519275413102.818311745
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)0833273465jew2605@hotmail.com -17.5595894735102.82043044
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042-206401- -17.5180391552102.825491
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่8นาดีเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)_kudlingngoschool@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168003917.3488347092102.736652945
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก4นาดีเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042220297na-ang@hotmail.com -17.328512102.725687
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042201046chumchonnikom2school@hotmail.co.th -17.3925280795102.705457807
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 27นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042-237144- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168005017.3418587583102.670044113
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)0894166044nongkhunlaolak@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168004017.356446102.657764
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)042201067- -17.3614163416102.698221207
410100496800981041680098 บ้านข้าวสาร4โนนสูงเมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042120122rabiabchaiphol@gmail.com 017.3195330967102.845336096
410100516800781041680078 บ้านเม่น7บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)baankhaw@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168007917.5657137543102.800970599
410100526800791041680079 บ้านขาว11บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042218166 17.5544233616102.790879268
410100536800801041680080 บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)meoy_m28@hotmail.com -17.5489230098102.718171699
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)4บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม) http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168002417.3507459028102.829188108
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก9บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)0898747499- -17.3331977229102.783520147
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)042292420- -17.3616877026102.817547321
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)- 17.2829352119102.802741528
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0857392552- -17.2675356252102.803223616
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0819541445- -17.2622349036102.770503314
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)042220234- www.jcbaninplang.com17.3127814363102.742597591
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)-phansueksongkho@hotmail.com https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680059&Area_CODE=410117.2635923102.7402862
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)0935524126- -17.295249102.733812
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)-- www.banluamschool.ac.th17.2257523102.742202783
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์7สามพร้าวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)0821140121ิboodawong@gmail.com -17.472342102.903231
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสน8สามพร้าวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)0985847832donhard_school@hotmail.com -17.4659483796102.951603458
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง4สามพร้าวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)0eleans_2556@outlook.co.th http://banenleanschool.com17.4664503269102.890952677
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศ3หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)0956504064koi2482@hotmail.com 17.3631630011102.824963411
410100836801061041680106 บ้านโก่ย2หนองนาคำเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)042290285champapracha@yahoo.co.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168010717.353213102.89073
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาด7หนองนาคำเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)0844286322nnkudon.com@gmail.com www.nnkudon.com17.348667296102.902818794
410100876801031041680103 บ้านหนองแก6หนองนาคำเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)0891562871- -http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=104168010417.3510871223102.924681102
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ8หนองนาคำเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)-banpronsawan@gmail.com -17.3722757291102.912483025
410100906801081041680108 บ้านพรสวรรค์14หนองนาคำเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042290407ronnapum1011@gmail.com -17.3766822102.8571619
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)0422234300 -17.4052282575102.82253623
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อย7หนองบัวเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)042126040manonschool2023@gmail.com 17.43881102.797383
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์2หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)-- -17.24181102.896365
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน1หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042-207228nutchrin2516@gmail.com -17.2540246102.8912817
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญ6หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)0885726153nongbuangoentong _school @hotmail.com 017.2958632184102.915834188
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง3หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)086469822141010099@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php17.222602315102.897368805
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้4หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)0801997755- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168003717.2645967161102.897888126
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)042-2201420 017.3286324102.7102676
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา6หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042221581nonglekschool2563@gmail.com -17.4233581392102.806850672
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็ก9หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042245852nongtu.school@gmail.com 17.4105012373102.811216364
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)7หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)042237680 https://bns.thai.ac/17.3888311102.7887823
410101206804741041680474 บ้านโคกล่าม3กุดหมากไฟหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)4101121@udn1.go.th http://- เว็บไhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680475ซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)17.0707642727102.623983026
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์3น้ำพ่นหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)0807510660numphon.school@gmail.com https://sites.google.com/site/numphon2555/17.3136761131102.54151862
410101256805031041680503 บ้านเลา2น้ำพ่นหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)0833511775- -17.337494033102.545844913
410101286804851041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทราย4โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)042 25073741010129@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php17.1378773382102.555325617
410101296804861041680486 บ้านโคกหนองแซง6โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)-- 17.129779099102.588057518
410101306804871041680487 บ้านเสาเล้า3โนนหวายหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)04228692441010131@udn1.go.th 17.1263727541102.579987771
410101326804971041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 15หนองบัวบานหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)0804593289Aonoischool@hotmail.com -17.3012616102.6314465
410101346805001041680500 บ้านหนองอ้อน้อย8หนองบัวบานหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)-ิbankhokkong.school@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=104168049117.3569018102.6006333
410101356804911041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว4หนองวัวซอหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)-rassamee.kulsri@gemail.com www.thaischool.im.th/anws17.287864042102.610400512
410101386804881041680488 บ้านโนนสำราญ5หนองอ้อหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)-- -17.1812222221102.557666667
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์5หมากหญ้าหนองวัวซอ41360กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)0956539611bdbschool2559@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168048017.192473102.654396
410101446804801041680480 บ้านดงบัง6อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0806013556- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168048117.0921970538102.56843791
410101456804811041680481 บ้านโนนชัยศรี5อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0872153156 17.108561551102.554868698
410101466804761041680476 บ้านหนองบัวเงิน7อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)089790363941010147@udn1.go.th 17.065214888102.585512505
410101486804781041680478 บ้านห้วยไร่4อูบมุงหนองวัวซอ41220กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)0854511033- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168047917.1024336239102.593693076
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวล10โคกกลางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)0883328388surachiet4514@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168037117.7792278202102.946977314
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ9โคกกลางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)042- 180255banjomsrischool99@gmail.com www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านจอมศรี17.731813102.983736
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์6จอมศรีเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)- -17.8107282102.8603225
410101606804021041680402 บ้านนาดี4เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง) 17.6398379568102.801019311
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทอง7เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)042220196- -17.59404102.826624
410101656804131041680413 บ้านด่าน5เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)- 17.591059102.816314
410101666804281041680428 บ้านโนนสวาง7เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)si_jitjaroen@hotmail.co.th http://data.bophttp://p-obec.info/web/?School_ID=104168042617.6024826138103.089223487
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบ3เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0929453659- -17.6263538611103.080704212
410101686804271041680427 บ้านนาพัง2เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)-- www.taohaischool.com17.6156783883103.061918485
410101706804241041680424 บ้านหม้อ4เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)-phatchareeya4245@gmail.com -17.655105103.072697
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ5เตาไหเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0854538926์ืnabuaphai.9school@gmail.com www.41010172@udn1.go.th17.6457552103.0795191
410101736803911041680391 บ้านยางซอง10นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0833451427nasaipen@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168039217.5513829664102.974429727
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วง7นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)042-18027341010175@udn1.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168039817.5505953028102.959961891
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดม11นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)-tanardschool@gmail.com -17.524647521102.99048314
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาด4นาบัวเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0810615799naphu_school@hotmail.com gg.gg/naphuschool17.5423041682103.005623817
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง4นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)04222021841010179@udn1.go.th -17.632754568102.780390207
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรือง6นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)042220202Kiwdongmafriscool@gmail.com -17.5838736616102.719686925
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว8บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042278536 www.ฺBantinschool.com17.6983557301102.876430742
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา5บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)suwapat_toy@hotmail.com http://schoolweb.eduzones.com/NICOMNONSOMBOON/17.676186102.789245
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์13บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)0611524644 17.664661102.789269
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้3บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)donkeaw.sc@obec.moe.go.th -17.7316008522102.855944178
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)-phayaop@hotmail.com -17.7109287159102.870328518
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่2บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042220203napoonsub@gmail.com 17.753132102.8781184
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์14บ้านธาตุเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)042146169moomon@hotmail.com www.moomonphonsawang.ac.th17.690089102.855702
410101946804161041680416 บ้านหนองผง5บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)04214678941010195@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168041717.681479103.051758
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)3บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)042220224 17.6914084103.0025686
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่าง7บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)nongkungschool99@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=104168041917.6523979936103.026037761
410101986804191041680419 บ้านหนองกุง6บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)042180284answernaka7@gmail.com -17.6828899767103.082200885
410101996804201041680420 บ้านดงขันทอง10บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)04222022141010200@udn1.go.th https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168042117.6764932315103.014607188
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญ9บ้านเหล่าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)0817803390applenaja2557@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168037017.7006153103.0691551
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทัน3เพ็ญเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)-banmai-school@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168037217.6433421219102.94718653
410102026803721041680372 บ้านใหม่2เพ็ญเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)042220208srisuwanponsawang@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168037317.6721344527102.965201845
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง16เพ็ญเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)phonngamschool2565@gmail.com https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1041680368&Area_CODE=410117.6845171109102.964079021
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา9สร้างแป้นเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)042220212 17.5493293102.9412984
410102096803971041680397 บ้านหว้าน5สร้างแป้นเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)0660207070- http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=104168038317.481962102.9650159
410102116803841041680384 บ้านดงปอ4สุมเส้าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)0801770213nongnahai.udn1@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168038517.5662609818103.038239479
410102136803861041680386 บ้านแพงศรี14สุมเส้าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)-41010215@udn1.go.th -17.5958215892103.057725728
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบาน5สุมเส้าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)0863178931- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168038817.5895875103.0824015
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ13สุมเส้าเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)042220219- -17.6570712819102.990872989
410102206806591041680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)3นาสะอาดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0804844009Chaifong2519@hotmail.co.th -17.8376105106103.053605284
410102216806601041680660 บ้านไชยฟอง6นาสะอาดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)-nasaard_school@hotmail.com www.nasaard.com17.826176555103.020698511
410102226806611041680661 บ้านนาสะอาด1นาสะอาดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0951821343dondua2482@thaimail.com www.donduaschool.com17.8430816912103.045751691
410102246806511041680651 บ้านดอนบาก311บ้านโคกสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0984989761khok1่june@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168066217.7908123103.0490261
410102286806651041680665 บ้านชาด6บ้านยวดสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)042220267n_o_i_s@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168066617.7375280587103.00260365
410102306806671041680667 บ้านน้ำเที่ยง2บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)0981015837 http://www.17.747182103.068742
410102316806681041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว4บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)- -17.716299778103.103873134
410102326806691041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา6บ้านหินโงมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)042220270- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168067017.7267668719103.080925353
410102346806551041680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)3สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042276270DPT.SCHOOL@HOTMAIL.COM 017.8336676836103.114576448
410102356806561041680656 บ้านดงผักเทียม5สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)0810523945anubansangkhom@gmail.com -17.8334773718103.074191809
410102386806531041680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา6สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)098109687841010239@udn1.go.th https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Fweb%2F%3FSchool_ID%3D1041680654%26fbclid%3DIwAR2wnX9RpVDOx--0Hk9v6a5xzmWsNjdXLWkwpc17.8032178362103.088477254
410102396806541041680654 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
8สร้างคอมสร้างคอม41260กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)042276272 17.813899103.058248