สพป.อด.1. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพังกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)212966----1178159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)112386----49864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลนกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)102416----51864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวายกุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)152316----46864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)102376----47863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)11166----17722ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)112626----73895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)252876----1128149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)122466----58875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่งเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)142576----71895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปาเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)142446----58874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)112255----36753ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็มเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)202456----65886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--196----19632ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100266801161041680116 บ้านนาเยียเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)122296----41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--22----221-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)122476----59876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตงนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)72226----29843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทองนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)162676----838106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)172466----63887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแกนาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)72396----46864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแองนิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)272796----1068136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)122306----42851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนานิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)253736----989116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมนิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)52476----52873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100496800981041680098 บ้านข้าวสารโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)92416----50863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100516800781041680078 บ้านเม่นบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)212776----988128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาวบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)82586----66884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)302526----828106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)61666----727104ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึกบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)102586----68895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--415453--8681110ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)152576----72895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)212626----838106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)192646----838105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรืองบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)82476----55874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)192596----788105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)262936----11981511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขามบ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)202446----64886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)183636----81996ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสนสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)63126----18922ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องสามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)282756----1038136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)232756----988125ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ยหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)92466----55877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาดหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)192836----1028136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100876801031041680103 บ้านหนองแกหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)82306----38853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)252736----988127ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100906801081041680108 บ้านพรสวรรค์หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)11206----2173-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100926800191041680019 บ้านดงอุดมหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)152606193--9411910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อยหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)133206----33943ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)202566----768106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหินหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)122526----64887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)182626----808105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)262756----1018136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)272716----988126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาวหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)192526----71895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)182706----888115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็กหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)122476----59874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)162306----46863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101206804741041680474 บ้านโคกล่ามกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)232776----1008139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)102456----55874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101256805031041680503 บ้านเลาน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)122396----51864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101286804851041680485 บ้านหนองเม็กห้วยทรายโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)52566----61885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101296804861041680486 บ้านโคกหนองแซงโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)192706----898115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101306804871041680487 บ้านเสาเล้าโนนหวายหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)52236----28841ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101326804971041680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1หนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)192506----69895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101346805001041680500 บ้านหนองอ้อน้อยหนองบัวบานหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)52276----32842ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101356804911041680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาวหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)262746----1008136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101386804881041680488 บ้านโนนสำราญหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)182266----44864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)222676313--120111114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101446804801041680480 บ้านดงบังอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)112416----52874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101456804811041680481 บ้านโนนชัยศรีอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)92536----62884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101466804761041680476 บ้านหนองบัวเงินอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)222476----69894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101486804781041680478 บ้านห้วยไร่อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)262636----898115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวลโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)292666----958125ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)312606----918116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)222856----1078139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101606804021041680402 บ้านนาดีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)143276----41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทองเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)182646----828105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่านเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)182566----74895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101666804281041680428 บ้านโนนสวางเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192496----68893ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101676804261041680426 บ้านคอนเลียบเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)132326----45864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101686804271041680427 บ้านนาพังเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)142286----42854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101706804241041680424 บ้านหม้อเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)142586----72895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101716804251041680425 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)182446----62884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101736803911041680391 บ้านยางซองนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)252796----10481310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101746803921041680392 บ้านนาทรายนาม่วงนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)222606----828106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101756803981041680398 บ้านดอนกลอยดอนอุดมนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)232916----1148148ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101766803991041680399 บ้านท่าหนาดนาบัวเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)182586----768105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดงนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)212396----60884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรืองนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)82316----39854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาวบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)152706----858115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยาบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)212886----1098149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)142266----40853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)372816----1188159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้วบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)112256----36855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)252476----72893ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)202446----64883ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101946804161041680416 บ้านหนองผงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192356----54873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101956804171041680417 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)202596----798105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101966804221041680422 บ้านโคกสว่างบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)302646----948125ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101986804191041680419 บ้านหนองกุงบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)192716----908116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101996804201041680420 บ้านดงขันทองบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)92366----45864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102006804211041680421 บ้านดงศรีสําราญบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)92346----43854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)132556----68894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)122416----53873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)192906----1098146ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102066803931041680393 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)122556----67885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102096803971041680397 บ้านหว้านสร้างแป้นเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)152366----51864ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102116803841041680384 บ้านดงปอสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)252676----928126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102136803861041680386 บ้านแพงศรีสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)31296----32752ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบานสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)152406----55874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)182786----968129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102206806591041680659 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)นาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)122636----75896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102216806601041680660 บ้านไชยฟองนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)52165----21731ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102226806611041680661 บ้านนาสะอาดนาสะอาดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)82316----39852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102246806511041680651 บ้านดอนบากบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)182666----848119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102286806651041680665 บ้านชาดบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)272856----1128146ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102306806671041680667 บ้านน้ำเที่ยงบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)132496----62884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102316806681041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)132876----1008138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102326806691041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)112366----47866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102346806551041680655 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1195----10621ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102356806561041680656 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)32226----25833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102386806531041680653 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)192466----65884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102396806541041680654 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--21----2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1