สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาโคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)162726403--128111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืนเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)5321356663--254112316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอดเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)2721286593--214111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคนเชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)242686383--130111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)182836273--128111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานางนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)2321006443--167111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)4021356923--267112414ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวงนาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)4521586753--278112515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยานิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)212846573--162111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูงโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)643475151796--718243033ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)3221246493--205111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100546800811041680081 บ้านหัวบึงบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3621226483--206111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือนบ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)3721356663--238112216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้งบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)3421696923--295112716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมบ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--415453--8681110ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อมบ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)2731486703--245122017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำหนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)854301121516--537222428ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100926800191041680019 บ้านดงอุดมหนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)152606193--9411910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยาหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3521136583--206111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุขหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)3621266803--242112215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101066800641041680064 บ้านโคกลาดหนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)4021516673--258112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคีหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)3521006533--188111715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้งหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)16561,799489872630483,2558837145ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101166800151041680015 บ้านหนองบัวหมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)22212581013--248131915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยาหมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)392304121987--541212627ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟกุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)6321776533--293112716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อยน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)4221066613--209111913ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101246805021041680502 บ้านน้ำพ่นน้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)3421056493--188111716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101366804891041680489 อนุบาลหนองวัวซอหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1285506192538--887322842ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410101406804941041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)2111376423--200102014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101426804901041680490 บ้านหมากหญ้าหมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)4921616713--281112615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)222676313--120111114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101476804771041680477 บ้านอูบมุงอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)312816193--131111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101496804791041680479 บ้านโคกผักหอมอูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)3921346553--228112115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101516803711041680371 บ้านโคกกลางโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)6321776743--314112915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญจอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)6321526853--300112715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)352966553--186111715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)272896383--154111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4421426873--273112515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4721507833--280122314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101696804231041680423 บ้านเตาไหเตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)182686473--133111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101776804081041680408 บ้านนาพู่นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)54215961003--313112815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวยนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)5521456493--249112313ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)3021116563--197111815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)4541066363--187131415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)362886443--168111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำบ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)3421136293--176111615ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงินบ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)2121026823--205111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)16169062442212--1,489423566ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4821686833--299112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3821306743--242112216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102186806571041680657 บ้านเชียงดาเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)202896463--155111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102196806581041680658 บ้านแมดวิทยาคมเชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)282726243--124111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)242696433--136111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยาบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)4721086553--210111916ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่มบ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)4721787623--287122416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102276806641041680664 บ้านยวดบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)312776223--130111215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102296806661041680666 บ้านนามั่งบ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)3221086823--222112013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102336806701041680670 บ้านหินโงมบ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)272966243--147111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2