สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410101596804011041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลาน1เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)0941288991 17.642513102.816881
410101606804021041680402 บ้านนาดี4เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง) 17.6398379568102.801019311
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ11เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)Dongyai16@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168040417.6241064102.8280752
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์16เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)0952298180Donkha14@gmail.com web/?School_ID=104168040517.5867935805102.834411438
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี8เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)Phonlao2559@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168040617.6280617776102.884429463
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทอง7เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)042220196- -17.59404102.826624
410101656804131041680413 บ้านด่าน5เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)- 17.591059102.816314
410101776804081041680408 บ้านนาพู่1นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)0933243575pkd41150@gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168040917.582871102.765976
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดง4นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)04222021841010179@udn1.go.th -17.632754568102.780390207
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวย16นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)-- -17.6083600592102.743725982
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรือง6นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)042220202Kiwdongmafriscool@gmail.com -17.5838736616102.719686925
410101816804121041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟ7นาพู่เพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)0863178931cominter3@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680414&Area_CODE=410117.584281102.719796
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน19เชียงหวางเพ็ญ41150กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)042251409mcht_2007@yahoo.co.th -17.6085571194102.793029249