สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101596804011041680401 บ้านเชียงหวางสร้างลานเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)3621506----18682310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101606804021041680402 บ้านนาดีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)143276----41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)272896383--154111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4421426873--273112515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)4721507833--280122314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101646804061041680406 บ้านโพนเลาโพนทองเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)182646----828105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101656804131041680413 บ้านด่านเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)182566----74895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101776804081041680408 บ้านนาพู่นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)54215961003--313112815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101786804091041680409 บ้านป่าก้าวดอนแดงนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)212396----60884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวยนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)5521456493--249112313ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101806804111041680411 บ้านศรีบุญเรืองนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)82316----39854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101816804121041680412 บ้านกิ่วดงมะไฟนาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)252976----12281511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)3021116563--197111815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2