สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวลโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)292666----958125ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101516803711041680371 บ้านโคกกลางโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)6321776743--314112915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญโคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)312606----918116ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)132556----68894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)122416----53873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)192906----1098146ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102046803681041680368 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4121346----17582211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)16169062442212--1,489423566ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)4821686833--299112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102116803841041680384 บ้านดงปอสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)252676----928126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3821306743--242112216ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102136803861041680386 บ้านแพงศรีสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)31296----32752ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบานสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)152406----55874ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)182786----968129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102176803891041680389 ดงยางวังโตนวิทยาสุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)3221026----13481711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2