สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูง2โนนสูงเมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042295585kumklain@gmail.com -17.281733459102.872642863
410100486800971041680097 บ้านหนองโสกดาว5 (บ้านหนอโนนสูงเมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042-120220- -17.2993537269102.827291787
410100496800981041680098 บ้านข้าวสาร4โนนสูงเมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042120122rabiabchaiphol@gmail.com 017.3195330967102.845336096
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 6714โนนสูงเมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042207593 http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680078&Area_CODE=410117.3043094702102.857494298
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์2หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)-- -17.24181102.896365
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน1หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)042-207228nutchrin2516@gmail.com -17.2540246102.8912817
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญ6หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)0885726153nongbuangoentong _school @hotmail.com 017.2958632184102.915834188
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง3หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)086469822141010099@udn1.go.th http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php17.222602315102.897368805
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้4หนองไผ่เมืองอุดรธานี41330กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)0801997755- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104168003717.2645967161102.897888126