สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูงโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)643475151796--718243033ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100486800971041680097 บ้านหนองโสกดาวโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)3631026----13891512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100496800981041680098 บ้านข้าวสารโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)92416----50863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)3221246493--205111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)202566----768106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหินหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)122526----64887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)182626----808105ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองหนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)262756----1018136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)272716----988126ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1