สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042266378mittapap6@gmail.com mittapap6.in.th17.4716327384102.796232769
410100026800661041680066 มิตรภาพ 612กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042206360bannonyang@hotmail.co.th 17.5050430895102.798809409
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)-Kaminbowclon@gmail.com 17.4890484911102.819605647
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)- 17.495371267102.854536498
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)nikom3_18@hotmail.com www.nikom3udn1.com17.4478795102.8130964
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042 180502thairath_92@hotmail.com www.thairarth92.net17.5175371971102.855835855
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042218180- www. udn1.net17.5509200866102.800445557
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)0909131715- -17.5519275413102.818311745
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)0833273465jew2605@hotmail.com -17.5595894735102.82043044
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042-220231- -17.5519711545102.880321741
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)042-206401- -17.5180391552102.825491
410100376800761041680076 ประชาสามัคคี9นาข่าเมืองอุดรธานี41000กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)_ _17.530517414102.809657994